Głuszec
ImageGłuszec (głuszec zwyczajny) (Tetrao urogallus) - gatunek ptaka należący do rodziny głuszcowatych.
 
 
  

Głuszec

Występowanie, siedliska: Azja, Europa, w tym Polska oraz izolowane populacje na Bałkanach, w Szkocji i Pirenejach. Żyje głównie na terenach starych borów, w pobliżu torfowisk.

Cechy charakterystyczne

Długość                         100 cm samiec
                                           65 cm samica

Rozpiętość skrzydeł     135 cm samiec
                                           98 cm samica

Waga                                6,5 kg samiec
                                           2,5 kg samica    

Ubarwienie samca czarne, posiada szare cętki, na grzbiecie i skrzydłach barwa brązowa, na ogonie widoczne białe plamy, a także czerwona plama nad okiem. Samica jest koloru ciemnobrunatnego, na górze prążki w kolorze biało rdzawym, wyraźniejsze na spodzie. Górna część dzioba zakulona ku dołowi, szyja długa, ogon długi i prostu.

Tryb życia: Młodsze głuszce żyją w stadach przez okres od lata do końca zimy, następnie stada rozpadają się. Głuszce prowadzą dzienny tryb życia, przebywają na ziemi i poszukują wtedy żeru, nocą odpoczywają na drzewach.

Odżywianie: Jagody, Pączki i liście drzew, jajami mrówek, poczwarkami, ślimakami, ziarnami zbóż, połyka małe kamienie pomagające następnie w trawieniu.

Rozmnażanie:
Jaja znoszone są przez samicę - głuszkę w miesiącach kwietniu i maju w gniazdach, wykonanych w formie wgłębień w ziemi pośród roślin takich jak trawy, paprocie, krzewy. Wysiadywane są przez nią przez kolejne 4 tygodnie, mają wielkość jaj kurzych, lecz są barwy zielonkawej lub żółtawej oraz posiadają małe ciemne plamki.

Toki: Toki rozpoczynają się wieczorem lub wcześnie z rana, wtedy to samiec stroszy skrzydła oraz rozkłada ogon. Dźwięki wydawane przez niego posiadają 4 fazy: klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie, podczas której samiec staje się całkowicie głuchy. W przypadku pojawienia się dwóch ptaków na jednym drzewie wywiązuje się między nimi walka, w której słabszy zostaje wypędzony.

Ochrona: Głuszec należy do gatunków najbardziej zagrożonych w Polsce (liczebność nie przekracza 700 osobników), wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, figuruje w załączniku II Dyrektywy Rady Europy o ochronie dziko żyjących ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Systematyka

Domena             eukarioty
Królestwo           zwierzęta
Typ                       strunowce
Podtyp                 kręgowce
Gromada            ptaki
Podgromada     Neornithes
Nadrząd              neognatyczne
Rząd                    grzebiące
Rodzina              głuszcowate
Rodzaj                Tetrao
Gatunek             głuszec